Totalentreprenør innen elektrisk infrastruktur

velkommen til oss

Her kan du kontakte administrasjonen vår:

Daglig leder:
Terje Markeng  Tlf. 913 39 336  E-post terje.markeng@energianlegg.no

Salg og marked: 
Terje Markeng Tlf: 913 39 336 E-post: terje.markeng@energianlegg.no
Avdelingsleder H2 Oslo:
Casper Jensen Tlf
: 932 06 407 E-post: casper.jensen@energianlegg.no
Avdelingsleder Follo:
Kjetil Olsen Schau
Tlf. 991 52 716 E-post: kjetil.Olsen@energianlegg.no 
Avdelingsleder Regionalnett og prosjekt: 
Jørgen Fjærvold Tlf. 
926 83 527 E-post: jorgen.fjaervold@energianlegg.no

Hovedkontor i Oslo: Stålfjæra 10, 0975

Lokasjon Follo: Rasmus Solbergs Vei 2, 1423 Ski