velkommen til oss

Her kan du kontakte avdelings- og prosjektlederne våre:

Avdelingsleder: John Bakken T 952 29 155 M john.bakken@energianlegg.no
Prosjektleder: Kenneth Friberg T 913 58 488 M kenneth.friberg@energianlegg.no
Prosjektleder: Oddbjørn Årlid T 466 96 663 M oddbjorn@energianlegg.no
Prosjektleder: Morten Andreassen T 416 17 440 M morten.andreassen@energianlegg.no