Totalentreprenør innen elektrisk infrastruktur

«Ingen jobb er for liten. Ingen for stor».

Våre tjenester

Vi tar på oss oppdrag både som totalentreprenør og underentreprenør. Små og store. Våre faste samarbeidspartnere på f.eks. graving, gjør oss i stand til å ta oppdrag som krever kompetanse og bemanning utover det vi selv besitter. Våre prosjektledere behersker de fleste fagområder.

Vi kan tilby følgende tjenester til energiforsyning og industri:

  • Komplette leveranser av kabelanlegg t.o.m.145kV.
    • Sertifisert hos de største leverandørene for skjøter og endeavslutninger
  • Alt av nettstasjoner
  • Rehabilitering og nybygging av apparatanlegg for transformatorstasjoner.
  • Ombygging og oppgradering av fordelingsnett og kabelanlegg
  • Prosjekt- og anleggsledertjenester
  • Små og store kabeltrekkejobber der kompetanse og omfattende utstyr er nødvendig.
  • Utleie av provisoriske nettstasjoner og byggestrømkasser i flere størrelse

Vi stiller nødvendige garantier i forbindelse med kontrakter. Dessuten er vi også godkjent leverandør gjennom kvalifikasjonsordningen Achilles.