«Ingen jobb er for liten. Ingen for stor».

Vi tar på oss oppdrag både som totalentreprenør og underentreprenør. Små og store. Våre faste samarbeidspartnere på f.eks. graving, gjør oss i stand til å ta oppdrag som krever kompetanse og bemanning utover det vi selv besitter. Våre prosjektledere behersker de fleste fagområder.

Vi kan tilby følgende tjenester til energiforsyning og industri:

  • Komplette leveranser av kabelanlegg t.o.m.145kV
  • Alt av nettstasjoner
  • Rehabilitering og nybygging av apparatanlegg for transformatorstasjoner.
  • Ombygging og oppgradering av fordelingsnett og kabelanlegg
  • Prosjekt- og anleggsledertjenester
  • Små og store kabeltrekkejobber der kompetanse og omfattende utstyr er nødvendig.
  • Utleie av stor provisorisk nettstasjoner i flere størrelser

Vi stiller nødvendige garantier i forbindelse med kontrakter. Dessuten er vi også godkjent leverandør gjennom kvalifikasjonsordningen Achilles.