Totalentreprenør innen elektrisk infrastruktur

positiv energi.

”Det finnes en drivkraft kraftigere enn damp, elektrisitet og atomkraft; nemlig viljen,” sa Albert Einstein.

Psykologien om viljestyrke minner oss på at det vi ønsker er mulig, så lenge vi stoler på oss selv. 

Til syvende og sist er det noen ganger nok bare å endre retning på tankene våre til mer positive ting, for å vibrere på den frekvensen hvor vi lader oss selv på best mulig måte. Dette er også en del av vår drivkraft i EAAS.

EAAS eies og drives av personer med lang erfaring i bransjen. I tillegg er det en rekke ansatte med ulik kompetanse og bakgrunn.

EAAS har alle nødvendige autorisasjoner innen både høy- og lavspenningsanlegg.