Totalentreprenør innen elektrisk infrastruktur

«Fra Sagene til Sogn og Fjordane»

Energianlegg AS er prekvalifisert som leverandør hos flere energiselskaper, blant annet: Elvia, Statnett, Statkraft, Glitre Energi Nett og Norgesnett. Vi tar på oss store og små prosjekter. 

 

Dette er noen av referanseprosjektene våre:

Diverse for Elvia:

 • Nylevering, ombygging og oppgradering av et stort antall nettstasjoner for Hafslund Nett i Oslo og Akershus. Type frittstående, rom i bygg, frittstående hus og underjordiske
 • Omlegging 11kV Wessels Plass og Nedre Vollgate (Stortinget). Ca 120 skjøter + kabel. 2015-2018
 • En rekke 11 og 22kV kabelanlegg for Hafslund Nett i Oslo og Akershus. Med graving
 • Kortslutningssikker forlegning av spenningstransformatorers sekundærkrets på 338 felt. 2010-11 
 • Ombygging elektroteknisk anlegg i trafostasjoner, Grønland, Korsvoll, Ammerud, Røa. Bryterfelt, skinner, vern, hjelpeanlegg. 2013-2019
 • Sjøkabel 11/22kV: Sjursøya-Bleikøya, Brønnøya-Ostøya, Drøbak-Oscarsborg, Årnes, Glomma Terrasse – Søndre Rotnes, Tangen Håholmen. 2016-2019
 • Jordmåling (1000stk) ifbm nettstasjoner i Akershus. 2015 og 2019
 • Inspeksjon fordelingsskap (6000stk) 2019

52 og 145 kabelanlegg for Elvia:

 • Ulven/Helsfyr området. Totalt ca. 20.000 m. 2009 
 • Montebello-Ris, Oslo. Ombygging 11kV felter Ris. 2010-2011 
 • Slemdal – Voksenlia, Oslo. Ca. 4000m trase. 2010 
 • Løren- Torshov, Oslo. Ca 2000m trase. 2011 
 • Øverland, Bærum. 2011-12 
 • Torshov-Ulven, Oslo. Ca 3400m trase. 7 skjøter. 2 GIS-ender. 2012. 
 • Torshov-Sagene, Oslo. Ca 2100m trase. 5 skjøter. 2012-13 
 • Haraldrud-Alnabru, Oslo. Kabel og 1 ende. 2013 
 • Akersberget-Grønland, Oslo. Ca 1400m trase. 2 skjøter og 3 GIS-ender. 2013 
 • Borgen transformatorstasjon, Asker. 60m kabel og 2 sett ender. 2013-14 
 • Klemmetsrud-Åsland-Bru, Oslo. Ca 5000m trase. 7 skjøter, 4 ender og 1 endemast. 2013-15 
 • Lambertseter, Oslo. 700m. Ender i stasjon og mast. 2014 
 • Hamang, Bærum. Overgangsskjøter. 2014 
 • Funnefoss. 2 ender. 2015 
 • Abildsø-Oppsal, Oslo. 2600m. 4 skjøter. Tømming gammel oljekabel. 2015 
 • Pipervika, Oslo sentrum. Stasjonsarbeid. 2015-2016 
 • Ammerud-Nordtvet, Oslo. Ca 2,1km med dobbelt kabelsett. Ender i trf.st. og linje. 2016
 • Jar-Lilleaker, Oslo. 2km. Ender og skjøter. Ombygging bryterfelt i Jar og Lilleaker. 2017
 • Rodeløkka, Oslo. Endeavslutninger på ny trafo. 2017
 • Korsvoll-Kjelsås, Oslo. Ca 2km. Sanering oljekabelanlegg. 2 skjøter. Ender i trf.st. 2018
 • Råde. Montering provisorisk GIS-anlegg. 2018
 • Diverse Ulven, Alvim, Råde m.fl. 2018
 • Lillo-Løren, Oslo. 2km. 3 skjøter og ender. Sanering oljekabelanlegg. 2019
 • Sjøkabel Tangen-Håholmen, Fredrikstad. 2019-2020
 • 145 GIS-anlegg på en rekke transformatorstasjoner i Oslo 
 •  
 • For de fleste kabelanlegg inngår graving
66 til 420kV kabelanlegg for øvrige kunder:
 • Trekking og forlegning av 145kV kabel, Øvre Årdal 2009 og 2010 
 • Legging av del av 132kV linje i kabel, Ringdalskogen, Vestfold. 1,6 km med 2 endemaster. 2011 
 • Trekking av 66kV kabler i Herva kraftverk, Luster. 2011 
 • Trekking av 66kV-, 1kV- og signalkabler på Leirdøla kraftverk, Gaupne. 2011 
 • 3 sett ender 132kV Fosnavåg, Sogn og Fjordane. 2013 
 • Legging av del av 132kV linje i kabel, Moflata, Telemark. 1,8 km, 1 ende og 2 skjøter. 2013 
 • 145kV Ørsta-Haugen, Møre og Romsdal. 2300m. 2 ender, 3 skjøter og 1 mast. 2014 
 • 72kV Tysso kraftverk, Hordaland. 2014-15 
 • 145kV Heia-Bragernes, Drammen. 800m. Kabellevering. Graving, 2 ender. Glitre. 2015-2016. 
 • Iveland, Aust-Agder. 11 og 132kV kabelanlegg. 24+6 muffer. Kabel og broer. 2015 
 • Elsebø trafostasjon, Sunnmøre. 145kV GIS ende. 2016 
 • 420kV endeavslutninger Kvildal, Statnett. 2016
 • Lysebotn kraftverk. 145kV. Lyse Kraft. 2017
 • Rana kraftverk. 9 stk 145kV kabler til utendørsanlegget. Asbestsanering. Ender. Statkraft. 2017
 • Høyanger. Montering utendørs apparatanlegg. Hydro. 2018
 • Fitjar og Hamranes, Island. 145kV endeavslutninger. Landsnet. 2018-2019
 • Alnabruterminalen, Bane Nor. 47kV trafo kabler
 • Kabeltrekking 420kV Sima, Statkraft. 2019
 • Jordingsanlegg Sogn trafostasjon, Statnett. 2019
 • Sundhaugen, Drammen. Kabel og skjøter. Oljeskjøt. Glitre. 2019

Kabeltrekking - Tysso 2, Skjeggedal